© Slovenský superpohár v požiarnom útoku. Všetky práva
vyhradené. Web podporil BOLD digital.

Postupový kľúč na  Slovenský superpohár v požiarnom. útoku

Podmienky pre zaradenie najlepších družstiev zo športových hasičských líg v požiarnom útoku, ktoré sa konajú na území Slovenskej republikySR, do súťaže o Slovenský superpohár v požiarnom. útoku.
 • Platné od:

  17.09.2022

 • postupuje víťaz predchádzajúceho ročníka z kategórií muži a ženy (ak je víťaz minulého ročníka na postupových miestach vo svojej lige, toto miesto ostáva v prospech ďalšieho družstva v poradí). 

 • právo účasti má usporiadateľ (1 družstvo mužov a 1 družstvo žien), a to aj napriek tomu, že sa na organizácii podieľa viac družstiev.
 • v prípade, že organizátor daným družstvom nedisponuje, nie je ho možné nahrádzať ďalším družstvom.
 • ak je usporiadateľ na postupových miestach vo svojej lige, toto miesto ostáva v prospech ďalšieho družstva v poradí.
 • liga, ktorá má záujem štartu na SSP, musí svoju ligu zaregistrovať na stránke superpohar.sk.
 • registrácia prebehne vyplnením formulára zodpovednou osobou danej hasičskej ligy.
 • podmienkou účasti je oficiálne fungovanie aspoň jednu celú sezónu v čase registrácie ligy (tj. v roku 2015 má právo účasti liga, ktorá funguje v sezóne 2014 a 2015).
 • výsledky prihlásenej ligy musia byť oficiálne dostupné na internete s možnosťou nahliadnutia verejnosti, bez nutnosti registrácie.
 • kompletné ligové výsledky daného postupového ročníka musia byť zverejnené najneskôr 5 dní pred konaním Slovenského superpohára.
 • hasičská liga štartujúca na SSP v kategórií muži musí mať v daný rok minimálny počet ligových družstiev v mužskej kategórii – 8.
 • hasičská liga štartujúca na SSP v kategórií ženy musí mať v daný rok minimálny počet ligových družstiev v ženskej kategórii – 4.
 • hasičská liga štartujúca na SSP musí mať minimálny počet ligových kôl – 6.
 • za ligové družstvo sa pokladá družstvo, ktoré bude uvedené v prihláške danej ligy a zúčastní sa ligových kôl s maximálne s 1 absenciou, pričom počet účastí na ligových kolách neklesne pod 6 (čo je min. počet ligových kôl pre ligu). Ak družstvo vynechá 2 a viac ligových kôl alebo ak odbehne len 5 a menej ligových kôl, nebude sa za ligové družstvo pre SSP považovať.

 • v prípade, že liga sa koná iba v jednom okrese, na SSP postupuje iba jedno družstvo v kategórii muži alebo ženy pri dodržaní ostatných bodov.
 • v prípade, že družstvo štartuje v dvoch ligách súčasne, na SSP má nárok postupu iba z jednej ligy a sám si vyberie, ktorú ligu bude reprezentovať.
 • túto skutočnosť oznámi ihneď po ukončení ligy s neskorším dátumom posledného kola, rozhodnutie je nemenné (Pozn.: štartuje v lige SMHL, THL. SMHL má posledné kolo 30.09., THL 31.09. Uvedenú skutočnosť oznámi po ukončení posledného kola v THL).
 • v prípade, že družstvo je na postupových miestach v dvoch ligách, na SSP postupuje z vybranej ligy s tým, že v druhej lige sa poradie posúva v prospech náhradníka.
 • v prípade, že sa postupujúce družstvo nebude môcť zúčastniť na SSP, túto skutočnosť oznámi minimálne týždeň pred konaním SSP, resp. ihneď po ukončení ligy, ak je to možné.
 • uzávierka štartujúcich družstiev bude 5 dní pred konaním SSP, po tomto termíne už nebude možné družstvá nahrádzať, posúvať poradie.
 • družstvá nemôžu určovať za seba náhradníkov (Pozn.: náhradníci vychádzajú z postupového kľúča).
 • v prípade, že sa postupujúce družstvo nebude môcť zúčastniť na SSP, nahrádza ho náhradník (Pozn.: pri dodržaní bodu 19).
 • družstvo, ktoré je náhradníkom, môže byť maximálne na druhom nepostupujúcom mieste danej ligy, z nižších miest družstvá nepostupujú (Pozn.: za danú ligu majú právo postúpiť 4 ligové družstvá, právo náhradníkov majú družstvá na piatom a šiestom mieste s tým, že družstvo na piatom mieste má právo byť náhradníkom ako prvé).
 • postupové miesta v kategórií muži:
  • liga s 8 – 11 mužskými účastníkmi
   postupové miesta
  • liga s 12 – 16 mužskými účastníkmi
   postupové miesta
  • liga s 17 – 21 mužskými účastníkmi
   postupové miesta
  • liga s 22 – 26 mužskými účastníkmi
   postupových miest
  • liga s 27 – 31 mužskými účastníkmi
   postupových miest
  • liga s 32 – 36 mužskými účastníkmi
   postupových miest
 • postupové miesta v kategórií ženy:
  • liga so 4 – 5 ženskými účastníkmi
   postupové miesto
  • liga so 6 – 7 ženskými účastníkmi
   postupové miesta
  • liga s 8 – 11 ženskými účastníkmi
   postupové miesta
  • liga s 12 – 15 ženskými účastníkmi
   postupové miesta
 • postupový kľúč do ďalších ročníkov bude vychádzať z predchádzajúcich ročníkov.
 • počet štartujúcich družstiev za jednotlivé ligy bude zverejnený po zaregistrovaní všetkých líg na superpohar.sk.
 • v prípade, že sa hasičská liga koná na území viacerých štátov, na Slovenskom superpohári môže štartovať aj hasičské družstvá z iného štátu ako zo Slovenskej republiky (podmienkou účasti však je, aby sa na území Slovenskej republiky konala väčšina ligových kôl).

 • v prípade, že hasičská liga má kategóriu športovú a klasickú, na Slovenský superpohár postupujú iba družstvá zo športovej kategórie.
Chcete sa o Slovenskom superpohári dozvedieť viac?